Istota kolonializmu i jego konsekwencje Polityka kolonialna Drugiej połowy XIX wieku różni się zasadniczo OD Polityki innych 50 lat Tego Stulecia. Państwa Europejskie, Później także USA i Japonia, rozpoczęływ tym okresie gorączkową, wytężoną walkę o podział świata-zajmowano tereny bezpańskie, podbijano kraje słabe je niezdolne Obrony. 1876 r.-do państw europejskich należała 1/10 część afryki, w 1914 r. już Cała Afryka była posiadłością Europejską z wyjątkiem Trzech Konferencje (półniezależnych) państw tubylczych-Libéria, Etiopia, Maroko 1878 r.-w mains białaych ludzi znajdowała się Połowa Polinezji, w początkach XX w. była opanowana prawie w całości. Teren azjatycki był odporniejszy, panowanie Europejskie rozszerzało się bardzo powoli. Chiny, Persja, Japonia-półkolonie państw europejskich. W Ameryce posiadłości Europejskie nieznacznie się skurczyły. Australie była już poprzednio nous władaniu Anglików. Półkolonie-państwa formalnie niepodległe, ALE Pod względem gospodarczym, une co za tym idzie i politycznym uzależnionych OD mocarstw europejskich, Czy też OD USA. Przyczyny Wielkiego natężenia ekspansji kolonialnej są ściśle związane z rozwojem kapitalizmu. Cztery przyczyny wytężonej ekspansji kolonialnej w erze imperializmu.

Kolonie są potrzebne państwom kapitalistycznym jako: źródła surowców-źródła surowców-rozww Przemysłu, production nowych wytworów Pracy i wynalazczości ludzkiej zwiększyły zapotrzebowanie uprzemysłowionych krajów Europy i AMERYKI północnej na surowce poprzednio nie używane NP. wynalezienie maszyn służących do obróbki bawełny uczyniło z korzystam jeden z najważniejszych towarów w Międzynarodowych obrotach handlowych. Anglicy-bawełna z Indii, Egiptu (nie z USA). Wynalezienie Motoru spalinowego spowodowało wyścig za złożami nafty. Kokosy-invasion na Wyspy O. spokojnego Rynki zbytu-Rynki zbytu-w Drugiej połowie XIX wieku prawie wszystkie państwa z wyjątkiem Anglii-mur barier celnych. Ne kolonii wywożono towar najgorszy, często z branien tereny wywozu kapitałów bazy wojskowe-Gibraltar, Malte, cypr, Suez, Aden, Somalie, Singapur (posiadłości angielskie)-duże znaczenie strategiczne, zabezpieczały droge z Anglii do indii, Australii i na Daleki Wschód. Propagande kolonializmu-RASY wyższe mają obowiązek cywilizowania RAS niższych, dowodziła, że Posiadanie Własnych kolonii jest niezawodną drogą do usunięcia trudno gospodarczych, Posiadanie Własnych kolonii podniesie zamożność métropole przyczyny kolonializmu-Rola jednostki, kapitalizm, nierównomierny rozwle kapitalizmu w Europie (Niemcy druga Połowa XIX wieku, Rosja-koniec XIX) modèle-W.